Det er i samband med prosjektet "Villreinfjellet som verdiskaper" laga ein APP med 116 kartfesta punkt som fortel om kulturminne, segner eller anna lokalhistorie frå kommunane Kvinesdal, Ullensvang, Sirdal, Vinje, Hjelmeland, Bykle, Suldal, Valle, Bygland og Åseral.

Målet med prosjektet er å informere og skape interesse for lokal historie kombinert med turgåing. Men det kan også ha interesse for folk som ikkje er på tur - informasjonen er tilgjengeleg og søkbar uansett kvar ein befinn seg.

 

Oversikt over alle historiar i APP

Gratis seminar om tema Villreinfjellet som verdiskapar 3. november kl. 11 i Suldal kommune