Valle kommune sin trafikksikringsplan skal reviderast. Planen er ein kommunal temaplan.

Valle kommune ynskjer innspel til konkrete trafikksikringstiltak i kommunen frå innbyggjarane og evt. andre partar.

Har du innspel til planarbeidet, sender du dette til Valle kommune, Postboks 4, 4746 Valle, evt. post@valle.kommune.no innan 15.10.2021