Musikk i livets begynnelse - babysong

Vi ønskjer deg og babyen din velkomne til koseleg musikkstund i Sæbyggjen!
Påmelding til Anna Slaby Driel, tlf. 467 89 532.
Vi har stor merkesemd på smittevern, og alle få tilvist faste plassar. Tilbodet er berre opent for innbyggjarar i Valle kommune, og vi held til i salen i Sæbyggjen.

: Sæbyggjen
Tid: torsdag 1. januar