Valle barnekor

Aldersgruppe: 4-7 år.
Fruktpause med eventyrstund.
Foreldre som vil vere med barna inn og synge er velkomne til det. Foreldre som ønskjer å vente i biblioteket må ha signert avtale om bruk av meiropent bibliotek.
Ved Anna Slaby Driel, tlf. 467 89 532, Sissa Ringstad og Bente Bjørgum.

: Sæbyggjen
Tid: torsdag 1. januar