Besøk av Remy Andre Hornes

Sundag 24. okt kl 19.00 får vi nytt besøk av REMY ANDRE HORNES 
på Nomeland Bedehus. Han er tidlegare narkoman og fekk livet sitt forvandla då han 
tok imot Jesus i livet sitt. No er han i fulltidsteneste for sin Frelsar og ein inspirerande forkynnar.
Kollekt.
Hjarteleg velkomne!

: Nomeland bedehus
Tid: sndag 24. oktober 19:00