Sylfest Lomheim "Frå steinalder til skjermtid"

Språkvitar, omsettar, debattant, forfattar og formidlar. Sylfest
Lomheim er professor i norsk, og han var den fyrste direktøren for
Språkrådet. Mest kjent er han kanhende for sitt mangeårige arbeid i
NRK, og då serleg i radioprogrammet Språkteigen.

Det blir musikk-kåseri over emnet:
Frå steinalder til skjermtid
Lomheim kåserer, syng og spelar på gitar.
Enkel servering.
Inngng kr 150. Medlem FA kr 100.
Hjarteleg velkomne!
Arr.: Folkeakademiet Valle og Mållaget

: Kyrkjestoga
Tid: torsdag 28. oktober 19:00