Norea-heilaftan

30. oktober klokka 19:00 vert det Norea-heilaftan, og 31. oktober klokka 11:00
vert det føremiddagsmøte. Det vert soger frå mediemisjonen, forkynning av Guds Ord,
samt mykje song og musikk. Martin Birkedal og Roald Arnesen står for opplegget båe dagane.

: Nomeland bedehus
Tid: lrdag 30. oktober 19:00