Aktivitetsdag/familiedag i valle kultursenter og biblioteket

Ulike aktivitetar/småkurs for alder 6-13 år (pluss/minus), familiebading, minikonsert med kulturskuleelevar, laurdagsope bibliotek.

Arrangør: Kultur og fritid
: Valle kultursenter/bibliotek
Tid: lrdag 6. november 10:00