Jolekonsert med Valle kulturskule

Arrangør: KULTUR OG FRITID
: Storstoga, Valle kultursenter
Tid: torsdag 8. desember 17:00