Song for alle

Arrangør: Kultur og fritid
: Kyrkjestoga, Sæbyggjen
Tid: torsdag 1. desember 13:00