Språkkafè

Arrangør: BIBLIOTEKET V/AUD KJERSTI
: Sæbyggjen
Tid: torsdag 1. desember 18:00