Utstilling Bykle og Valle Kunstlag

Utstilling Bykle og Valle Kunstlag: Setesdalskunstnaren Toralv Moseid

: Sæbyggjen
Tid: fredag 6. oktober 18:00