Alle testresultata frå Valle er no kome tilbake og det er ikkje funne fleire smittetilfeller. Dette er veldig bra! Det betyr at dei som sit i ventekarantene, slepp vidare karantene. Dei som er testa (nærkontaktane) skal sitte i karantene vidare fram til svaret på ny test er klart. Desse testane blir tekne måndag og tysdag neste veke. Skulen opnar som planlagt torsdag 25.03 under føresetnad at det ikkje kjem positive svar på neste vekes testing.