Valle Kommune skal bygge om Valle brannstasjon med m.a. nytt garderobeanlegg

Interesserte tilbydarar kan kontakte RJA Bygg og Prosjektering v/ Jan Arild Åkre for å få tilsendt konkurransegrunnlaget.

For nærmare informasjon:

 

Valle Kommune

Teknisk avdeling