Setesdal barnevern er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Bykle, Valle og Bygland.
Valle kommune er vertskommune.
Leiar for Setesdal barnevern er Kari Nomeland-Strømsøe.

Alle som er bekymra for eit barns omsorgssituasjon kan kontakte barneverntenesta.
Offentlege myndigheiter og helsepersonell har meldeplikt om alvorleg omsorgssvikt.

Frå 1.1. 2017 har Setesdal barnevern knytt seg til Barnevernvakten i Kristiansand.
Bakgrunnen for dette er å kunne betre beredskapen utanom kontortid. 

Barnevernvaktene er barnevernet si  akuttberedskap på kveldstid og i helger. 
Hovudoppgåva er å hjelpe barn og familiar i krise som treng hjelp raskt.


Vakttelefon: 38 07 54 00 eller
116 111 (nasjonal alarmtelefon)  alarmtelefonen er open kvardagar frå 1500 til 0800. I helgane heile døgnet.
www.116111.no/
E-post:barnevernvakta@kristiansand.kommune.no
Faksnummer:38 07 54 03
Opningstider Kristiansand:
Måndag til torsdag 08:00 - 24:00.
Fredag 08:00 - 24:00 + bakvakt.
Laurdag 17:00 - 02:00 + bakvakt.
Sundag 17:00 - 24:00
Besøksadresse:Tollbodgaten 45, 4610 Kristiansand

 

Sjå forøvrig veiledning og skjema for melding om bekymring til høgre på sida