Tema for treffet er borna sin tryggleik, eit tema som sjølvsagt alltid er like viktig og aktuelt. Treffet tar til klokka 10.30.

Sosialt

Det blir enkel servering i løpet av samankomsten. Helsesjukepleiarane i Bykle og Valle minner om at det også er ein fin sosial bonus med å treffe andre småbornsforeldre. For den som vil fylgje ekstra med på kva som skjer kan Facebookgruppa "Bykle og Valle helsestasjon- og skulehelseteneste" vere staden å sjå.