23. og 24. desember    Hedda Helene Schanning, telefon 90134195

27. desember               Nora Mauseth Engesland, telefon 99487014

30. og 31. desember    Cornelia Meinich Langfeldt, telefon 90666906

Utover dette gjeld vanleg kontaktinformasjon utenom arbeidstid og heilagdagar.

Vakttelefon: 38 07 54 00 eller
116 111 (nasjonal alarmtelefon)  alarmtelefonen er open kvardagar frå 1500 til 0800. I helgane heile døgnet.
www.116111.no/