Målgruppa er brannansvaleg eller eigarar/brukarar i privat eller offentleg virksomheit.

Hensikten med kurset er å gje deg som brannansvarleg ein grunnleggande innføring i dei lover og forskrifter som regulerer virksomheitens pliktar på området. Vidare vil vi også gje tips til korleis jobben som brannansvarleg kan utførast i praksis.

 

Kurset går over 1 dag inkl. praktisk avslutning.

Frist for påmelding settast til 2. april 2020.

Kurset arrangeres den 23. april 2020 frå kl. 09:00 - 17:00 på Evje brannstasjon.

Pris pr. deltaker kr. 1500,-

For meir info ta kontakt med: Olav Nese tlf. 975 79 226

 

Med helsing 

Olav Nese

Avdelingsleiar