Bygdenytt kjem ut kvar månad. Utgjevar er Valle kommune. Bygdenytt inneheld informasjon frå kommunen, ulike lag og organisasjonar, kyrkja med fleire om arrangement og aktivitetar. Bygdenytt for denne månaden finn du her.

Dersom du ønskjer å annonsere eit arrangement i Bygdenytt, kan du sende til sentralbord@valle.kommune.no. Vi tek ikkje inn annonsar om kjøp og sal eller frå reint kommersielle aktørar.