Målt frå senterlinje veg.

Rv 9: 50 m.
Fv 337: 30 m.
Rv 45: 30 m.
Andre Fv: 20 m.
Kommunal veg: 15 m.

Regulert grense gjeld føre generelle byggjegrenser.

 

SKJEMA

Skjema for søknad om dispensasjon frå byggjegrense langs riksveg og fylkesveg- Statens vegvesen

Skjema for søknad om avkøyrsel langs riksveg og fylkesveg – Statens vegvesen