Målt frå senterlinje veg.

Rv 9: 50 m.
Fv 337: 30 m.
Rv 45: 30 m.
Andre Fv: 20 m.

Regulert grense gjeld føre generelle byggjegrenser.