Valle legekontor starter influensavaksinering i veke 44. Målgruppa for influensavaksine kan ringe Valle legekontor og bestille time.  Personar som ikkje er i målgruppa må kontakte fastlege for resept.

 

OBS: Har du fått Koronavaksine må det gå minst 1 veke før du får influensavaksine.

 

Influensavaksina: kr 50 (gratis dersom du har frikort). Kontant eller betaling med kort.

 

FHI anbefaler oppfriskningsdose av coronavaksine til alle over 65 år. Det må gå mist 6 mnd. mellom 2 og 3 dose. Ring Valle legekontor for vaksinebestilling! Telefon 37937540.

 

 

Målgruppe for influensavaksinering:

 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til   5 år
 • Barn og voksne med:
   
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon.
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser