Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR BAKLIAN, «SYLVÅRA». OPPSTART AV FORHANDLINGAR OM UTBYGGINGSAVTALE

Publisert , Oppdatert 24. november 2016
Denne artikkelen er over 5 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
illustrasjonsbilde regplan_808

I medhald av §§ 12-3 og 12-8 i Plan- og bygningslova, og etter oppdrag frå grunneigar Trygve Rysstad v/Sylvåra AS, varslar vi at det skal setjast i gong detaljreguleringsarbeid på delar av gnr/bnr 68/24. Ein varslar samstundes igongsetjing av forhandlingar om utbyggingsavtale i samsvar med Pbl § 17 – 4. 

Planid 201603

Innspel
Planarbeidet startar omgåande. Innspel til planarbeidet kan sendast til ida@plankontoret.no med kopi til post@valle.kommune.no innan 15. januar 2017. Dersom innspel ikkje kan gjevast på e-post, kan det sendast brev til Plankontoret Hallvard Homme AS, Boks 95, 4747 Valle med kopi til Valle kommune, Kjellebergsvegen 1, Postboks 4, 4747 Valle. For nærare informasjon kontakt Ida L. Reinsviki på tlf. 95 94 72 45.

  • Skjema
  • Tenesteomtale
  • Dokument
  • Vedlegg
  • Lenker