Arrangementet er ein del av #UniteWithUkraine, som i Noreg vert koordinert av Ukrainas ambassade i Noreg, Den ukrainske forening i Noreg og Norsk-ukrainsk venneforeining. Markeringane på små og store stader i Noreg vert støtta av  mange norske organisasjonar.

Program:

· Markering med tale av ordførar og musikk

· Sal av borsj (rødbetesuppe), pirogar, kaker, kaffe og saft

· Inntekt av sal  går til Open heart: www.openheart.no