Høyringa er frå 8. juli – 26. august 2014. Dokumenta kan sjåast i Velkomstsenteret, Valle kommune (papirutgåve). Planen finn du også i Planinnsyn, "Detaljregulering Ugledalen".
 
Evt. merknader må sendast til Valle kommune, teknisk – arealplan, 4747 Valle innan 26.08.2014.
Dokumenta finn du til høgre på sida.