Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Testing for Covid-19

Har du behov for å bli testa for korona, ring 37 93 75 40 (kvardagar kl. 09-12 og 13-14).  Les meir...
A A A

DETALJREGULERING FOR BORKEBUTJØRN I HOVSDALEN, PLANID 201403. MELDING OM VEDTEKEN PLAN.

Publisert , Oppdatert 03. januar 2018
Denne artikkelen er over 3 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
Illustrasjon av plankart

Illustrasjon av plankart

Kommunestyret i Valle vedtok i møte 25.05.2016 detaljreguleringsplan for Borkebutjørn i Hovsdalen, planID 201403.

 

Planen inneber at det kan byggast 20 nye hytter med enkel standard, i tillegg til ei eksisterande som ligg innanfor planområdet. Vinterparkering vil vere på parkeringsplass i dalbotnen. Sommarparkering på ny parkeringsplass, som kan etablerast innanfor planområdet, med tilkomst frå Gjerdestøylvegen.

 

Plankart, planomtale og planføresegner kan sjåast på Velkomstsenteret i Valle kommune og i Planinnsyn

Ein syner elles til kommunen si heimeside www.valle.kommune.no. Evt. spørsmål kan rettast til Velkomstsenteret eller Åsulv Sveinung Aas, rådgjevar Plan.

 

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast av ein part eller andre med rettsleg klageinteresse, jf Plan- og bygningslova § 12-12 og § 1-9. Evt. klage må framsettast skriftleg til Valle kommune innan 21.06.2016. Ved evt. klage må ein oppgje saksnummer, kva klaga gjeld og grunngjeving for klaga.

 

  • Skjema
  • Tenesteomtale
  • Dokument
  • Vedlegg
  • Lenker