Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Testing for Covid-19

Har du behov for å bli testa for korona, ring 37 93 75 40 (kvardagar kl. 09-12 og 13-14).  Les meir...
A A A

Detaljregulering for Grasdalen, L1 og J3, Kvisle. Medling om vedteken plan.

Publisert , Oppdatert 14. november 2014
Denne artikkelen er over 6 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
kommunen-informererBLUR

Kommunestyret i Valle vedtok 29.10.2014 Detaljregulering for Grasdalen, L1 og J3, Kvisle.
Planen legg til rette for at det kan byggast 10 frittliggjande fritidsbustader i tillegg til fem område med konsentrert fritidsbustader med til saman 126 leilegheiter. Tilkomst vil vere direkte frå Kvislevegen.
 
Plankart, planomtale og planføresegner kan sjåast på Velkomstsenteret i Valle kommune, og i planinnsyn. Evt. spørsmål kan rettast til Teknisk avdeling.
 
Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast av ein part eller andre med rettsleg klageinteresse i saka, jf Plan- og bygningslova § 12-12 og § 1-9.
Evt. klage må framsettast skriftleg til Valle kommune innan 04.12.2014.
Ved evt. klage må de oppgi kva klaga gjeld og grunngjeving for klagen.
  • Skjema
  • Tenesteomtale
  • Dokument
  • Vedlegg
  • Lenker