Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Detaljregulering for Kvisle, L2A (planid 201601). Melding om vedtak.

Publisert
Denne artikkelen er over 5 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
illustrasjonsbilde regplan_808

Kommunestyret i Valle vedtok i møte 26.10.16 detaljregulering for Kvisle, L2A.

Planen opnar for at det kan byggast 7 frittståande fritidsbustader. Vedtaket inneber ei endring av reguleringsplanen frå 2010.

Plankart, planomtale og planføresegner kan sjåast på Velkomstsenteret i Valle kommune.

Elles syner ein til kommunen si heimeside www.valle.kommune.no.
Sjå plandokumenta i planinnsyn her

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast, jf Plan- og bygningslova § 12-12 og § 1-9. Evt. klage må framsettast skriftleg til Valle kommune innan 1.12.2016

  • Skjema
  • Tenesteomtale
  • Dokument
  • Vedlegg
  • Lenker