Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Detaljregulering for Leite Sør, Valle – Varsling og høyring av mindre reguleringsendring. Plan ID: 201807.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-14, søkar Valle kommune om mindre endring av reguleringsplan for Leite Sør, Gnr 40, Bnr 13, plan ID: 201807. Planområdet ligg i Valle sentrum.

Endringar omfattar endringar i kart og i føresegner, og omhandlar hovudsakleg endringar i tomtegrenser- og storleik.

Sjå vedlagt planomtale for utfyllande skildring av endringa, og andre vedlegg for gjeldande og forslag til nye føresegner og plankart.

Eventuelle merknader til varselet kan sendast digitalt til post@valle.kommune.no, eller det kan sendast i brev til Valle kommune, postboks 4, 4746 Valle, innan 31.05.22

  • Skjema
  • Tenesteomtale
  • Dokument
  • Vedlegg
  • Lenker
Skjermbilde leite sør

Sist oppdatert 04. mai 2022