Merknader til reguleringsarbeidet kan sendast til Valle kommune, innan 08.04.2021.

Adresse: Postboks 4, 4746 Valle

E-post: post@valle.kommune.no

 

Plandokumenta finn du under «vedlegg» på denne sida eller i Planinnsyn (huk av for "Reguleringsplan på høyring" under Velg Kart på høgre side)