Gode vanar som førebyggjer smitte:

  • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre
  • Hald minst ein meters anstand til andre
  • Host i eit papirlommetørkle som du kastar. Deretter må du vaske hendene
  • Dersom du ikkje har papirlommetørkle, bør du hoste i albukroken slik at du ikkje spreier dråpar i lufta
  • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunka vatn, spesielt når du har vore ute blant folk
  • Du kan også bruke eit desinfeksjonsmiddel som inneheld alkohol, dersom du ikkje har såpe og vatn tilgjengeleg
  • Finn alternativ for handhelsing og klemming

 

Vi viser ellers til helsedirektoratet si side om veileder:  https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus

Aktuelle punkt:

Arrangement, gruppestorleik og avstand

Reiser, reiseliv og kollektivtransport

Idrett, kultur, fornøyelsesparar og frivillige organsisasjonar

Næringslov, arbeidsliv og arbeidsmiljø

 

Sida som er mest aktuell for privatpersonar:

HELSENORGE.NO