Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline03. mars kl. 15:25

Orientering om koronaviruset - oppdatert 27.03.2020 kl. 09:40

Status frå møte i kriseleiinga 26.03.2020 kl. 15.00 finn du HER

ALLE tiltak i høve koronasituasjonen er forlenga til måndag 13.04.2020.

Nytt tiltak: Alle kommunale bygg er stengt for all verksemd med unntak av kyrkjestoga. Dersom ein skal låne kyrkjestoga venter vi at nasjonale føringar vert fulgt og at ein ikkje er meir enn 5 personar til stade.

Alle som kjem til kommunen i karantene på hytta med bakgrunn i unntaket i forskrifta §5, og som ikkje er folkeregistrert i kommunen, skal melde dette til kommunen. Denne informasjonen sendast til post@valle.kommune.no  Forskrifta finn du HER

Les meir... clear

Eigedomsskatt 2020

Skattelista for eigedomsskatt etter eigedomsskattelova § 3c på kraftverk, kraftnett, vindkraftanlegg og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleumsanlegg er lagt ut til ålment ettersyn i 3 veker på kommunehuset i Valle frå 1. mars.

Eventuell klage må sendast skriftleg til Valle kommune, Postboks 4, 4746 Valle eller post@valle.kommune.no innan 15. april 2020.

Publisert | Oppdatert 27. februar 2020