Skatteliste for 2022 for eigedomsskatt etter eigedomsskattelova § 3 c på kraftverk mm er lagt ut til ålment ettersyn i 3 veker på kommunehuset og på Valle kommune si nettside frå 1.mars 2022.

Eventuell klage kan sendast skriftleg til post@valle.kommune.no innan 15. april 2022.