Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline06. desember kl. 10:45

Gebyr for feiing/tilsyn av hytter/fritidsbustader

Les meir... clear

Eigedomsskatt - betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt

Du kan søkje om å få betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt, men det skal liggje føre særlege grunnar for å få det.

Tenesteomtale

Du kan søkje om å få betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt. Det skal vere særskilte grunnar for det.
Det er dei politiske organa i kommunen som avgjer om det skal bli lagt eigedomsskatt på eigedommar i kommunen.

Målgruppe

Eigarar og brukarar av eigedommar som er pålagt eigedomsskatt

Brosjyrar, dokument,
kart og liknande

Saksbehandling

Det er skatteoppkrevjaren som avgjer betalingsutsetjing.

Tenesta oppdatert: 28.09.2017 15:54