Frå måndag 18. mai 2020 vil Hylestad barnehage og Valle barnehage ha opningstid frå: 07.30 til 15.00 kvar dag.

Endringa kjem på bakgrunn av endring i nasjonal smittevernrettleiar for barnehagane.