«Utenforskap»

  • Når opplevelsen av å være «utenfor» strekker seg godt og vel, til høyre og venstre, og blir et liv utenfor

  • Når alt ser mørkt ut og håpet om et godt liv svekkes

  • Når man ikke har lyst til leve

  • Når man ønsker å være et medmenneske og «litt bedre» kunne forstå noen som har det vanskelig

Årets Fagdag i Setesdal 15. oktober 2019 ønsker å formidle noe viktig til:

  • Deg som opplever deg «utenfor»

  • Deg som har et barn, en kjæreste, venner, en nabo eller andre som sliter i hverdagen

  • Deg som trenger å styrke håpet om et godt liv

  • Deg som ønsker å lytte og lære for å bruke kunnskapen du får, i møte med mennesker

Kom å bli med!

Gratis deltagelse og bevertning! (NB! Gi beskjed dersom du melder deg på og blir forhindret i å komme)

Gå inn på Fylkesmannen i Agder sin kurs og konferanse side, les om Fagdagen og meld deg på:

https://www.fylkesmannen.no/nb/agder/Kurs-og-konferanser1/2019/10/fagdag-setesdal-rus-og-psykisk-helse-2019/

Sted: Evjemoen kino og scene. Tid: kl. 09.00-15.00 inkl. 2x30min pause.

Blant flere deltar Åge Sten Nilsen (stjernekampdeltager).