Skredrapport frå NGI

Valle kommune har kartlagt rasfarlege område med fast busetting. På denne lenka finn du oversyn over områda i kartløysinga kommunekart. Rapporten frå NGI og kar med oversikt over kva for område som er kartlagt finn du under vedlegg nedst på sida.

Flaumvurdering i Valle sentrum

I samband med rullering av kommuneplanen i 2016 vart det gjort ei oppdatering av tidlegare flomsonekartlegging for 200 års flom ved Valle sentrum langs Otra. På denne lenka finn du oversyn over områda i kartløysinga kommunekart. Rapporten frå undersøkelsen finn du under Vedlegg nedst på sida.