Foreldreundersøking i barnehagane

Barnehagane i Valle nyttar undersøkinga til UDIR.no
Undersøkinga er annan kvart år. Neste undersøking blir i november 2021