Før du sender byggjesøknad til kommunen kan du bestille førehandskonferanse. Kommunen skal kalle inn til førehandskonferanse i løpet av 14 dagar. Føremålet med førehandskonferanse er å finne ut kva slags lover og krav som gjeld for byggjeplanane dine. Typiske spørsmål kan vere:

  • føresegner i reguleringsplan,
  • behov for dispensasjon,
  • krav om ansvarleg føretak,
  • krav om uavhengig kontroll,
  • uttale frå andre myndigheiter
  • forhold til veg/adkomst,
  • VA-trasé,
  • landbruk, miljø eller næring

Førehandskonferansen må ikkje forvekslast med sakshandsaming og vi gjer ikkje vedtak i ein førehandskonferanse. Kommunen har ansvar for å skrive eit kort referat etter førehandskonferansen.