Kraftskatteutvalet overleverte måndag 1 oktober si innstilling til nye reglar om skattlegging av vass- og vindkraft.

Utvalet går mellom anna inn for å oppheve ordninga som gjev kommunar direkte skatteinntekter frå vasskraft.

Valle kommune har i dag ca 57 mill. kr. i inntektar frå kraft. Forslaget vil berøre ca 40 mill. kr. av desse inntektene.   

 

Torsdag 3 okt. vil ordførar, rådmann og leiar for økonomi delta på seminar i regi av LVK og Naturressurskommunane for gjennomgang

av forslaget til utvalet. For meir grundig informasjon sjå http://lvk.no/