Barn under 12 år

Det er alltid ei sertifisert badevakt til stades, men reglane er slik at barn under 12 år må vere saman med ein person på minst 16 år, som har ansvar for desse under badinga. Barn og unge over 12 år kan bade åleine, og det er då foreldra sitt ansvar at barnet er symjedyktig.

Opningstider og prisar, basseng og badstove

Bassenegt   Badstova  
Familiebading kl. 16:00- 18:00 Familiar kl. 16:00-18:00
Vaksne kl. 18:00-21:00 Menn kl. 18:00-19:30
    Damer kl. 19:30-21:00

Prisar

 Prisar (gjeld også når du berre nyttar av badstova):

Enkeltbillettar   Årskort (gjeld for eitt år, frå dato til dato)  
Barn intill 16 år kr. 20,- Barn intill 16 år kr. 300,-
Ungdommar vgs-alder kr. 30,- Ungdommar vgs-alder  kr. 400
Vaksne kr. 40,- Vaksne kr. 600,-
    Familiekort kr. 850,-