I år er det mindre mengder snø enn normalt i fjellet, men vi må som alltid ha værforbehold, og trafikantene må være oppmerksomme på lite sikt i svinger der hvor det er høye snøkanter etter fresing. Noe smeltevann kan forekomme langs og over veg. Agder fylkeskommune oppfordrer trafikantene til å kjøre etter forholdene.

Kontaktperson:
Byggeleder Per Magne Hindersland, mobil 970 51 661, e-post per.magne.hindersland@agderfk.no