Aust-Agder fylkeskommune deler kvart år ut ein bygningsvernpris. Formålet med bygningsvernprisen er å stimulere til vern om dei kulturhistoriske og arkitektoniske verdiar i Aust-Agder. Prisen skal tildeles for særlig fortenestefull innsats innan f.eks. pleie/vedlikehald, rehabilitering, ombygging, tilpasning av nybygg mm.

 

Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper eller organisasjonar. Prisen er nå på kr 40.000. I tillegg får prisvinnaren ein plakett i messing som viser at bygningen er tildelt Aust-Agder fylkeskommunes bygningsvernpris.

 

Se www.austagderfk.no/bygningsvernprisen

 

Forslagstiller kan være enkeltpersoner, kommunar og organisasjonar. Forslag til aktuelle kandidatar sendes til :

Aust-Agder fylkeskommune v/kulturminnevernseksjonen

Postmottak 788 Stoa

4809 Arendal           

postmottak@austagderfk.no

 

Frist for innsending av forslag er 3. april.

Eventuelle spørsmål kan rett til Ragnhild Dietrichson  95 81 55 93    ragnhild.dietrichson@austagderfk.no