Fysioterapitenesta
Tenesta er ein del av helsetilbodet i kommunen. Fysioterapeutar jobbar med førebyggjande helsearbeid, habilitering, rehabilitering og tilbyr undersøking, behandling, trening og tilrettelegging til menneske som har utfordringar knytt til bevegelse og aktivitet.

Vi arbeider saman med deg for å finna tiltak og gode løysningar. Målet er at du skal meistra kvardagen din best mogleg.

Fysioterapeutar har rett til å undersøke og behandle utan tilvising frå lege og anna helsepersonell.

Fysioterapitenesta har tre behandlingsstader; Valle, Bykle og Hovden.

Fysioterapeutane vil ved behov kunne gi behandling frå andre behandlingsstader enn der dei i det daglege har sitt kontor.

Kenneth Fyhn er tenestekoordinator for fysioterapitenesta.

Frå 12. august vil fysioteraien i Bykle og Valle endre litt på opningstidene og dei vert slik:

Måndag ope på Hovden
Tysdag  ope i Valle frå kl 13.00
Onsdag  ope på Hovden
Torsdag ope i Valle frå kl. 13.00
Fredag er det stengt.

 

Det er nå tilsatt ny vikar i Valle kommune i fysioterapistillingen. Hun heter Sigrid Michaelsen Aarsland.

 

Hun har følgende åpningstider:

Mandag: 14-17

Tirsdag: stengt

Onsdag: 14-17

Torsdag: 07-17

Fredag: 07-1630

 

Hun kan treffes på tlf nr 46 88 32 53 og epost: sigrid.michaelsen.aarsland@bykle.kommune.no