Finn ut om du kan byggje garasje, carport, drivhus eller bod på inntil 50 m2 utan å søke.

Du har sjølv ansvar for å finne ut kva du kan  byggje på din eigedom.

Link til rettleiar på direktoratet for byggkvalitet sine sider finn du HER.

Bygg garasje utan å søke

Dersom du skal byggje garasje, kan ein søkje sjølv dersom bygningen ikkje overstiger 70 m2 verken bygd areal (BYA=) eller bruksareal (BRA). Bygningen skal ikkje brukast til opphald.

Dersom du skal søke sjølv må du sende inn:

Gjeldande plan

Før du utformer byggjesøknad  bør du undersøke kva som er gjeldande av planer for eigedomen du skal byggje på. Gjeldande plan finn du her:
Arealplaner.no

Søknad om ferdigattest eller mellombels bruksløyve

Når tiltaket er ferdig, må det sendast inn søknad om ferdigattest.

Skjema for søknad om ferdigattest finn du her:
Søknad om ferdigattest

Skjema for gjennomføringsplan finn du her:
Gjennomføringsplan