Alle som eig hytte/fritidsbustad i Valle kommune får i desse dagar faktura på feie- og tilsynsavgift.

I ny forskrift om brannførebygging vert det pålagt at alle kommunar/brannvesen skal risikokartlegge behovet for både feiing og tilsyn, og forskrifta tek også inn alle hytter/fritidsbustader på lik linje med vanlege bustader. Sjå meir informasjon på nettsida til Setesdal brannvesen IKS: