NÆRINGSDRIVENDE

Næringsdrivende vil ha mulighet til å levere avfall på nedenfor anførte gjenvinningsstasjoner. Bemerk at gjenvinningsstasjonene vil ha noe redusert åpningstid.

Tykkås gjenvinningsstasjon åpent:              torsdag kl. 12.30-15.00 

Rysstadmo gjenvinningsstasjon åpent:       tirsdag kl. 12.00-15.00

Syrtveit avfallsanlegg åpent:                         mandag – fredag 08.00-14.00,   Torsdag kveld og lørdag er det stengt.

Nesmoen og Skaiå gjenvinningsstasjon stenges inntil videre. Næringsdrivende henvises til Syrtveit Avfallsanlegg. 

 

Husholdningsrenovasjon

Henting av avfall hos husholdningene forløper foreløpig planmessig, men det kan skje endringer dersom vi får redusert bemanning grunnet coronaviruset. Vi oppfordrer derfor alle til å sortere best mulig og at man generere så lite avfall som mulig.

Vi vil gjøre vårt ytterste for å opprettholde en så normal drift som mulig og se til at avfallet hentes. Men rammes vi av sykdom grunnet coronaviruset kan det oppstå forsinkelser i innhenting av avfallet. Det er derfor viktig at alle tenker på å generere minst mulig avfall og at kanskje noe av avfallet må lagres midlertidig i heimen. Ved sortering tenk derfor på hva er greit og lagre og hva som ikke er.

Dersom det kommer til å oppstå forsinkelse på henting av avfall vil det bli orientert om dette på vår hjemmeside: www.smg-iks.no og kommunen sin hjemmeside: www.valle.kommune.no

Vi håper på forståelse for de tiltak som vi innfører grunnet coronaviruset og oppfordrer alle til å bidra på best mulig vis.

 

 

DETTE ER EN DUGNAD FOR HELE NORGE OG VÅRT BIDRAG I LOKALSAMFUNNET FOR Å HINDRE SMITTESPREDNING ER VIKTIG!

Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS