Våre gjenvinningsstasjoner åpner igjen for levering av avfall fra private. For å unngå smittespredning og for at flest mulig skal få levert sitt avfall gjør vi oppmerksom på følgende:

  • Følg  Folkehelseinstituttet sine retningslinjer for å unngå smittespredning
  • Vi tillater bare 3 kunder å levere avfall samtidig – kan medføre kø – bli sittende i bilene
  • Sorter avfallet i de forskjellige fraksjoner hjemmefra – gjør det raskere å levere – mindre kødannelse
  • Restavfall i sekk skal leveres i gjennomsiktige sekker

Åpningstider:

               Rysstadmo Gjenvinningsstasjon tirsdager kl. 12.00 – 18.00

Alle våre gjenvinningsstasjoner vil inntil videre være stengt på lørdager.

Mvh.

Svend Aage Petersen

Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS