Hvem kan tilbys gratis vaksine?

Folkehelseinstituttet anbefaler pneumokokkvaksine til alle eldre (65+), og til grupper med immunsvikt eller kroniske sykdommer.  Gratis vaksine kan tilbys alle personer som anbefales pneumokokkvaksine.

 

Pneumokokkvaksine er anbefalt hvert 10 år.

Revaksinasjon med pneumokokk polysakkaridvaksine anbefales hvert 10 år. Revaksinasjon etter kort tid (mindre enn 2-3 år) fører ofte til dårligere antistoffrespons enn ved første gangs vaksinasjon, og mer bivirkninger. Det er derfor viktig å vurdere tidligere vaksinasjonshistorikk før vaksinering. Antistoffmåling før revaksinasjon er som hovedregel ikke nødvendig.

 

Kostnader til vaksinasjonDet forventes at personer tilbys vaksinen gratis, og at vaksinatører benytter ordinær takst (fastleger) eller kostpris (kommunen) for å sette vaksinen. Takst V1 som er opprettet for influensavaksinering kan ikke benyttes. All pneumokokkvaksinasjon skal registreres i SYSVAK.

 

Hvis du ønsker å benytte deg av tilbudet må du melde fra til legekontoret i Valle innen fredag 13. mai.