Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline06. desember kl. 10:45

Gebyr for feiing/tilsyn av hytter/fritidsbustader

Les meir... clear

Grunnskuleopplæring - retten til gratis opplæring

All offentleg opplæring i grunnskulen er gratis.

Tenesteomtale

Norske elevar har rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Dersom skulen krev at elevane eller føresette dekkjer utgifter i samband med opplæringa, kan du klage til skulen. Det gjeld til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skuletida, leirskuleopphald, ekskursjonar eller andre turar. Dersom skulen ikkje endrar vedtaket eller praksisen sin, kan du vende deg til Fylkesmannen, som fører tilsyn med verksemda i grunnskulen.

Målgruppe


Kriterium/vilkår


Pris for tenesta


Brosjyrar, dokument,
kart og liknande

Samarbeidspartnarar


Lover

Retten til gratis opplæring er gitt i opplæringslova § 2-15.

Opplæringslova

Tjenesten oppdatert: 05.04.2019 15:58