Forslaget sender du på e-post med enmne: SLAGORD til: post@valle.kommune.no eller i post til Valle kommune, postboks 4, 4747 Valle, mrk. Slagord.

 

Frist for innsending er fredag 8. januar.